راه های ارتباطی: شماره تماس: 09906015646*** آی دی تلگرام:faridmoazen@

چه چیزهایی ما را وا می دارد جویای عدالت باشیم؟

در رمان کنت مونت کریستو اثر الکساندر دوما، شخصیت اصلی داستان، ادموند دانتس به دلیل اتهامات واهی سال ها را در زندان سپری می کند.وی سرانجام از زندان می گریزد و گنجی را پیدا می کند که یک دوست زندانی برای او گذاشته بود، که زندگی اش را دگرگون می کند.او با هویتی ساختگی با نام کنت مونت کریستو از همه ی ثروت و زیرکی خود برای به دام انداختن و زیر نفوذ خود گرفتن کسانی که به او خیانت کرده اند استفاده می کند و از آنان و خانواده هایشان انتقام وحشتناکی می گیرد.کنت، پس از بررسی بقایایی انسانی به جا مانده در درونش در زمان آگاهی، سرانجام در می یابد که در خواسته اش مبنی گرفتن انتقام خیلی زیاده روی کرده است.

بیشتر ما با در نظر گرفتن قرصت، روی هم رفته از گرفتن انتقام بیش از پیش شاد می شویم، هر چند شماری اندک از ما تا آن حد دست به انتقام جویی می زینیم که دانستن زد.انتقام یکی از غرایزی است که در عمق وجود ما جای دارد.در سراسر طول تاریخ، در تلاش برای کسب پیروزی اقیانوس های از خون به زمین ریخته و زندگی های بی شماری به تباهی کشیده شده است- حتی وقتی که احتمالاً هیچ نتیجه ی خوبی نیز از آن به دست نیامده است.

 

ولی این سناریو را تجسم کنید:شما و من سه هزار سال پیش در یک سرزمین صحرایی باستانی زندگی می کنیم و من یک خر جوان و زیبا دارم و شما می خواهید آن را بدزدید.

اگر شما تصور می کردید من تصمیم گیرنده ایم منطقی هستم، امکان داشت با خودتان بگویید: ((فرید موذن بیست روز تمام کار کرد و چاه کند تا پول کافی بدست آورد و این حیوان زیبا را بخرد.اگر من آن را شبی بدزدم و به جایی دور دست ببرم، فرید احتمالاً به این نتیجه می رسد که ارزش ندارد وقتش را صرف تعقیب من کند.او، به جای این کار، آن را به حساب خسارت کاری می گذارد و تعداد بیشتری چاه می کند تا برای خریدن خر دیگر پول کافی بدست آورد.)) ولی اگر بدانی که من همیشه منطقی رفتار نمی کنم و اینکه آدمی هستم یکدنده و انتقام جو که تا آخر دنیا هم شده است تو را تعقیب می کنم و نه تنها خرم را پس می گیرم، بلکه همه ی بزهای تو را هم خواهم گرفت و تو را با کلی بدبختی و گرفتاری بر جا می گذارم- آیا باز هم پا پیش می گذاری و خر من را می دزدی؟ حدس من این است که این کار را نمی کنی.

از این دیدگاه با وجود همه ی آسیب های ناشی از انتقام، به نظر می رسد تهدید به انتقام حتی به قیمت بیشترین هزینه ی شخصی- ممکن است ساز و کار اجرای موثری باشد برای حمایت همکاری و نظم اجتماعی.اگر به سختی توصیه می کنم (( چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان))حدس می زنم که به طور کلی، تهدید به انتقام ممکن است کارآیی خاصی داشته باشد.

به نظر شما:روش کار و انگیزش های زیربنایی این میل شدید اساسی دقیقاٌ چیست؟افراد در چه وضعیت هایی می خواهند انتقام بگیرند؟ چه چیزی ما را وا می دارد وقت، پول و انرژی خود را صرف کنیم و حتی دست به خطر بزنیم آن هم تنها برای آن که باعث شویم گروه یا طرف مقابل رنج بکشد؟

پاسخی بگذارید

بستن منو